`
Tema-artikels Ander artikels Bylaag

Die tema van hierdie uitgawe:

Eskatologie: Die Einde kom in sig

 

 

 

 

 

In hierdie uitgawe
 

Voorbladartikel: Eskatologie

Martin Luther (1483-1546)

Bybelstudie: Lukas 24: 13-35

Op pad na die 71ste AKV:

Verslag van die Kommissie van die AKV

Nuwe Gedenkalbum

Ons studente: Botswana-uitreik

Sjefmeester

Kuns en kultuur

Aandgesang

SENTIK se Boekwinkel


ADV-bylaag: ’n Stukkie brood

 

...maar Ek sÍ vir julle...

Die 7de ADV het groot planne

Geestesgesondheid

Verslawing


Christen-vrouwees vandag
 

Nog ’n jaar in oŽnskou

NHSV Dorsland

NHSV Jaaroorsig


Kleinjeug


Gorrie en Borrie

 

 

VAN DIE REDAKTEUR

 

Dr Wian Kloppers vra in sy redaksionele berig of ons werklik in staat is tot kerkhervorming. Het ons uit al die seer van die verlede iets geleer? Ook uit ons eie verskeurde verlede? En die verbete hede?

 

 

 

Tema-artikelsAnder artikelsBylaag