`
Tema-artikels Ander artikels Bylaag

Die tema van hierdie uitgawe:

Hemelvaart: Die hemel gaan vir ons oop

 

 

 

 

 

In hierdie uitgawe
Voorbladartikel: Hemelvaart
Martin Luther (1483-1546)
Bybelstudie: Psalm 146
Ons emeriti
Sjefmeester
Gemeentenuus
Boekbekendstelling
Kuns en kultuur
SENTIK se Boekwinkel
’n Nuwe generasie

ADV-bylaag: ’n Stukkie brood
Engele
Verpleegkundedag
Trauma en die ouer persoon
Hemelvaart

Uithaalbylaag: Sinodale Dienssentrum

Christen-vrouwees vandag
Vertel vir my ’n storie...
NHSV in Port Elizabeth
Van Rensburgtehuis se stories
Kreatiewe verposing

Kleinjeug
Gorrie-gogga
 

 

VAN DIE REDAKTEUR

 

Dr Wian Kloppers vra of ons gereed is vir ’n ewige bestemming in die hemel. Is ons aardse huis aan die kant?

 

 

 

Tema-artikelsAnder artikelsBylaag