`
Tema-artikels Ander artikels Bylaag

Die tema van hierdie uitgawe:

Geloofsmartelare se getuienis

 

 

 

 

In hierdie uitgawe
 

Voorbladartikel: Geloofsmartelare

Martin Luther (1483-1546)

Bybelstudie: Markus 1: 1-15

Op pad na die 71ste AKV

Konservatorium vir Kerkmusiek

Ons onthou... mej HD Hoek

Sjefmeester

Ons emeriti

’n Nuwe generasie

SENTIK se Boekwinkel

Die kanolavelde in Augustus


ADV-bylaag: ’n Stukkie brood

 

Ons kan fokus op hoop

7de ADV – Trauma

7de ADV – Bejaardesorg

7de ADV – Gesinsgeweld

Afhanklikheid van oor-die-toonbank-medisyne

Vaderloosheid in Suid-Afrika


Christen-vrouwees vandag
 

Seisoen van geure

Lupus – ’n metgesel op jou lewensreis

Eendrachtkring word 30


Kleinjeug
Gorrie-gogga

 

 

VAN DIE REDAKTEUR

 

Dr Wian Kloppers vertel in sy redaksionele berig van Stefanus, die diaken wat téén die leierskap van sy tyd se sienings in, getuig het van wat hy glo en deur die Gees sien. En daarvoor betaal hy die duurste prys...

 

 

 

Tema-artikelsAnder artikelsBylaag